SME Bank Sandbox
SME Bank Sandbox
BFR_WebBm.jpg
BFR_WebBm.jpg
SME Bank Sandbox Competition 2023
SME Bank Sandbox Competition 2023
SEFS
SEFS
Assets Link
Assets Link
Fraud Awareness
Fraud Awareness
previous arrow
next arrow

MICRO ICONMikro

Pembuatan - Jualan Tahunan < RM300,000 ATAU Pekerja < 5

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM300,000 ATAU Pekerja < 5

SMALL ICONKecil

Pembuatan - Jualan Tahunan RM300,000 < RM15 juta ATAU Pekerja Dari 5 hingga < 75

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM300,000 < RM3 juta ATAU Pekerja Dari 5 hingga < 30

MEDIUM ICONSederhana

Pembuatan - Jualan Tahunan RM15 juta ≤ RM50 juta ATAU Pekerja Dari 75 hingga < 200

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM3 juta ≤ RM20 juta ATAU Pekerja Dari 30 hingga < 75

Bumiputera Financing Fund (BFF) ialah sebuah program pembiayaan untuk membantu PKS Bumiputera membiayai pengambilalihan anak Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) yang menjalankan aktiviti bukan-teras.

Tujuan

Pemilikan saham atau ekuiti.

Kelayakan

 • Syarikat berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia.
 • Memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan oleh SME Bank.
 • Tujuan pembiayaan dan aktiviti perniagaan hendaklah mematuhi prinsip Syariah.

 

Produk

 • Pembiayaan Berjangka-i Komoditi Murabahah (CMTF-i)

Margin Pembiayaan

 • Sehingga 100% daripada harga pembelian ekuiti/saham

 

Had Pembiayaan

 • Up to Single Customer Limit

 

Tempoh Pembiayaan

 • Sehingga 25 tahun.

 

Kadar Keuntungan

 • Dari KPA + 0.0% setahun ke KPA + 2.5% setahun

Cagaran

 • 5% cagaran tunai atau RM5.0 juta yang mana terendah
 • Cagaran ke atas saham
 • Jaminan bersama dan berasingan oleh pengarah-pengarah syarikat dan pemegang saham
 • Lain-lain cagaran yang ditetapkan oleh pihak Bank

Muat Turun Dana Pembiayaan Bumiputera (BFF)

Brosur Dana Pembiayaan Bumiputera (BFF)
 PDS icon 01

Lembaran Maklumat Produk

 

Applying for business financing is now easier with MySMEBank online application

APPLY NOW
HUBUNGI KAMI
Hubungi Kami:
Menara SME Bank,
Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur

Tel: +603 2603 7700