SME Bank Sandbox
SME Bank Sandbox
BFR_WebBm.jpg
BFR_WebBm.jpg
SME Bank Sandbox Competition 2023
SME Bank Sandbox Competition 2023
SEFS
SEFS
Assets Link
Assets Link
Fraud Awareness
Fraud Awareness
previous arrow
next arrow

MICRO ICONMikro

Pembuatan - Jualan Tahunan < RM300,000 ATAU Pekerja < 5

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM300,000 ATAU Pekerja < 5

SMALL ICONKecil

Pembuatan - Jualan Tahunan RM300,000 < RM15 juta ATAU Pekerja Dari 5 hingga < 75

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM300,000 < RM3 juta ATAU Pekerja Dari 5 hingga < 30

MEDIUM ICONSederhana

Pembuatan - Jualan Tahunan RM15 juta ≤ RM50 juta ATAU Pekerja Dari 75 hingga < 200

Perkhidmatan & Sektor Lain - Jualan Tahunan RM3 juta ≤ RM20 juta ATAU Pekerja Dari 30 hingga < 75

Skim Pembiayaan Kontrak ialah pakej pembiayaan yang menggunakan produk-produk Bank sedia ada. Skim ini menawarkan pembiayaan untuk pelanggan-pelanggan yang menjadi Kontraktor Utama atau Subkontraktor yang telah mendapat kontrak dari Kementerian , Jabatan atau Agensi Kerajaan.

Tujuan
 • Modal Kerja
 • Jaminan Bank
Kelayakan
 • Pemohon merupakan Kontraktor Utama atau Sub-kontraktor yang dilantik sahaja.
 • Pemohon mestilah berdaftar dengan salah satu badan berikut:
  • Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
  • Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)
  • Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan(CIDB)
  • Badan-badan pelesenan atau pendaftaran lain yang berkaitan.
Konsep Pembiayaan
 • Revolving Credit-i
 • Cash Line-i
 • Kafalah Bank Guarantee (BG)
Financing Limit
 • Sehingga Had Pelanggan Tunggal
Kadar Pembiayaan
 • Dari KPA + 0.0% setahun sehingga KPA + 2.5% setahun
 • Yuran Jaminan Bank : 0.125% sebulan
Margin Pembiayaan
 • Kredit Pusingan: Sehingga 100% dari kos kontrak
 • Jaminan Bank Kafalah (KBG): Seperti yang diperlukan oleh pemberi kontrak.
Tempoh Pembiayaan
 • Mengikut keperluan kontrak
Cagaran
 • Minimum 30% cagaran tunai
 • Penyerahan hak hasil kontrak
 • Jaminan bersesama Ahli Lembaga Pengarah dan Pemegang Saham
 • Dari 5% sehingga 50% cagaran tunai
Takaful
 • Perlindungan takaful / insurans adalah wajib jika aset yang diberi sebagai cagaran kepada pembiayaan tersebut (jika ada). Anda diberi pilihan untuk memilih perkhidmatan yang diberi oleh operator Takaful panel kami atau operator Takaful yang bukan panel.
Fi & Cas

Klik untuk Fi & Cas

Lembaran Pendedahan Produk

 

Applying for business financing is now easier with MySMEBank online application

APPLY NOW
HUBUNGI KAMI
Hubungi Kami:
Menara SME Bank,
Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur

Tel: +603 2603 7700