SMEBank innerpage Treasury BM

Perbendaharaan dan Pelaburan

Perbendaharaan dan Pelaburan

Perbendaharaan dan Pelaburan menawarkan perkhidmatan kewangan yang komprehensif dan khidmat nasihat strategik untuk aktiviti pelaburan Pendapatan Tetap dan Pasaran Wang Korporat dan Institusi Kewangan. Para peniaga kewangan berlesen kami yang profesional dan berpengalaman sentiasa berbincang dengan pelanggan untuk mendapatkan pemahaman mengenai objektif pelaburan dan toleransi risiko yang pelanggan sanggup terima.

Mereka juga bertanggungjawab menentukan risiko dalam pasaran kewangan berada di tahap yang minimum. Perlu ditekan di sini bahawa semua produk dan perkhidmatan SME Bank adalah mematuhi Syariah.

Pasaran Wang & Antara Bank

Pasaran Wang & Antara Bank

Pastikan wang anda bekerja keras untuk anda melalui kami. Produk deposit kami termasuk Komoditi Murabahah adalah mematuhi  Syariah dan antara yang paling kompetitif di pasaran. Kami menerima peletakan dari tempoh sehari hingga setahun bergantung kepada keperluan pelanggan dan pelaburan.

Pelaburan Pendapatan Tetap

Pelaburan Pendapatan Tetap

Pelaburan SME Bank dalam pasaran pendapatan tetap diuruskan oleh jabatan Perbendaharaan. Pasukan Pendapatan Tetap kami secara aktif mencari peluang pelaburan berlandaskan syarat pelaburan yang ditetapkan oleh pihak Bank.

SME Bank melabur dalam pasaran Sukuk Malaysia dan memastikan ia mematuhi prinsip Syariah. Antara pelaburan yang SME Bank turut serta ialah Terbitan Pelaburan Kerajaan (GII) dan terbitan korporat yang mematuhi profil dan objektif pelaburan.

 

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi kami di talian +603 2692 9722.

TAWARAN KAMI

MySMEBina

MySMEBina

MySMEBina is a financing programme for construction and infrastructure projects awarded by Federal Government, State Government, Government Link Companies (GLCs) and its subsidiaries.
Read More

MySMEBekal

MySMEBekal

MySMEBekal is a complete short term financing programme to supply or maintain the contract awarded by Federal Government, State Government, Government Agencies, Government Link Companies (GLC) and its subsidiaries.
Read More
Supplementary Renewed Facility <br />(i-SURF)

Supplementary Renewed Facility
(i-SURF)

i-SURF is an automatic additional financing of working capital for SME Bank’s existing customers who have collateral of property and / or Sijil Pelaburan Am Mudharabah/ Fixed Deposit charged/ pledged to the bank and have shown good repayment records.
Read More
i-Pembiayaan Premis Perniagaan

i-Pembiayaan Premis Perniagaan

With i-3P, you can purchase or refinance business premises and at the same time secure working capital for your business growth.
Read More
Hubungi Kami:
Menara SME Bank,
Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur

Tel: +603 2603 7700