SME Bank

Sebuah fasiliti pembiayaan jangka pendek yang patuh Syariah untuk membiayai keperluan modal kerja dengan ciri berputar tanpa keperluan akaun semasa.

Konsep Shariah

Berdasarkan prinsip Syariah Komoditi Murabahah melalui Tawarruq

Kemudahan & Kelebihan

  • Kemudahan pengeluaran berganda yang fleksibel
  • Tempoh pembiayaan sehingga 5 tahun

Skim Pembayaran

  • Bayaran keuntungan secara bulanan dan prinsipal perlu dibayar apabila matang

Maklumat Lembaran Produk