SME Bank

Pembiayaan jangka pendek kepada syarikat untuk keperluan modal kerja dan / atau untuk tujuan pesanan belian (sebelum) dan pembiayaan invois (selepas).

Konsep Shariah

Berdasarkan prinsip Syariah Komoditi Murabahah melalui Tawarruq

Kemudahan & Kelebihan

  • Kemudahan pengeluaran berganda yang fleksibel
  • Kadar keuntungan yang tetap pada setiap pengeluaran
  • Tempoh pembiayaan sehingga 12 bulan dengan tempoh penggunaan sehingga 180 hari
  • Fleksibiliti untuk pembaharuan pembiayaan / penstrukturan

Skim Pembayaran

  • Bayaran penuh keuntungan dan prinsipal apabila matang

Muat Turun Maklumat Lembaran Produk