i surf banner

BAP ialah program kerjasama dengan SME Corp yang bertujuan memberi pembiayaan kepada PKS untuk mengukuhkan perniagaan, membina kapasiti dan keupayaan serta memudahkan akses kepada pembiayaan.

Kemudahan

 • Pembiayaan Aset Tetap
 • Pembiayaan Modal Kerja

Margin Pembiayaan

 • Sehingga 90%

Konsep Pembiayaan

 • ​Pembiayaan Berjangka-i Komoditi Murabahah(CMTF-i)
 • Aliran Tunai-i
 • Ijarah Thummal Bai’ Term Financing (ITB)

Had Pembiayaan

Minimum

RM50,000*

Maksimum

RM1,000,000*

Kadar Keuntungan

 • 4% setahun

 

Tempoh Pembiayaan

Pembelian aset

Sehingga 10 tahun termasuk tempoh pernafasan*

Modal kerja

Sehingga 7 tahun termasuk tempoh pernafasan*

 

Kelayakan

 1. Pemohon mestilah syarikat / firma berstatus Perusahaan Kecil & Sederhana (PKS)
 2. Syarikat / Perniagaan yang mendapat penarafan SCORE 2 atau lebih tinggi.
 3. Syarikat milik warganegara Malaysia dan mempunyai sekurang-kurangnya 60% pegangan sepanjang tempoh pembiayaan.
 4. Pengendali perniagaan sepenuh masa.
 5. Syarikat / Perniagaan yang telah beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan

 

Aspek Kewangan

 • Syarikat adalah solven
 • Akaun Beraudit syarikat untuk 3 tahun terkini.
 • Untuk Milikan Tunggal / Perkongsian, akaun pengurusan terkini adalah diterima

*Tertakluk kepada terma & syarat

 

Muat Turun Business Accelerator Program (BAP)

Brosur Business Accelerator Program (BAP)
 PDS icon 01

Lembaran Maklumat Produk

 

Applying for business financing is now easier with MySMEBank online application

APPLY NOW
custom_html
HUBUNGI KAMI
Hubungi Kami:
Menara SME Bank,
Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur

Tel: +603 2603 7700