SME Bank

MySMEBina adalah sebuah program pembiayaan untuk projek pembinaan dan infrastruktur yang diperolehi daripada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, Agensi-agensi Kerajaan, Syarikat-syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) serta anak syarikatnya.

Tujuan

 • Modal Kerja
 • Jaminan Bank Kafalah

Kelayakan

 • PKS dengan rekod kredit yang baik.
 • Memperoleh kontrak pembinaan, sivil, mekanikal, kejuruteraan, landskap dan lain-lain kontrak
 • Pemberi kontrak hendaklah Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, Agensi-agensi Kerajaan,Syarikat-syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) serta anak-anak syarikatnya.
 • Tempoh kontrak tidak melebihi 18 bulan.

Konsep Pembiayaan

 • Kredit Pusingan-i
 • Jaminan Bank Kafalah-i

 

Margin Pembiayaan

Kredit Pusingan Sehingga 100% daripada kos kontrak.
Jaminan Bank Seperti yang diperlukan oleh pemberi kontrak.

 

Had Pembiayaan

 • Sehingga RM1.0 juta

Tempoh Pembiayaan

 

Kredit Pusingan Sehingga 18 bulan
Jaminan Bank Seperti yang diperlukan oleh pemberi kontrak 

Kadar Keuntungan

Kredit Pusingan 1.5% sebulan
Jaminan Bank 0.125 sebulan

 

Cagaran

 • 5% cagaran tunai untuk jumlah pembiayaan modal kerja yang diluluskan.
 • 20% cagaran tunai untuk Jaminan Bank Kafalah-i.
 • Penyerahan hak hasil kontrak.
 • Dana terikat melalui kutipan hasil kontrak.
 • Jaminan bersesama dan berasingan oleh Ahli Lembaga Pengarah dan Pemegang Saham.

Muat Turun MySMEBina

MySMEBina Brosur
 PDS icon 01

Lembaran Maklumat Produk

 

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi cawangan kami yang berdekatan. Anda juga boleh membuat janji temu dengan pegawai kami secara atas talian. 

Cawangan Kami

Applying for business financing is now easier with MySMEBank online application

APPLY NOW
custom_html
HUBUNGI KAMI
Hubungi Kami:
Menara SME Bank,
Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur

Tel: +603 2603 7700