MySMELady BM

MySMELady adalah sebuah program pembiayaan perniagaan khusus untuk usahawan wanita untuk keperluan pemilikan aset dan modal kerja .

Tujuan

 • Pemilikan aset (loji/jentera/peralatan)
 • Modal Kerja

Kelayakan

 • Memenuhi definisi PKS
 • ≥51 pemilikan ekuiti oleh wanita ATAU Ketua Pegawai Eksekutif/Pengarah Urusan adalah wanita dan memiliki sekurang-kurangnya 10% pemilikan ekuiti.
 • Perniagaan diuruskan sendiri oleh pemilik.
 • Tujuan pembiayaan dan aktiviti perniagaan hendaklah mematuhi prinsip syariah.
 • Syarikat berdaftar dengan SSM atau pihak berkuasa/pejabat daerah atau badan berkanun professional.
 • Syarikat telah beroperasi sekurang-kurangnya setahun. 
 • Memenuhi kelayakan skim jaminan SJPP​

Konsep Pembiayaan

 • Pembiayaan Berjangka-i Komoditi Murabahah (CMTF-i)

Margin Pembiayaan

Pemilikan Aset Sehingga 80%
Modal Kerja Sehingga 100%

Had Pembiayaan

Minimum RM500,000
Maksimum RM3,000,000

Tempoh Pembiayaan

 • Sehingga 5 tahun

Kadar Keuntungan

Untuk jumlah pembiayaan sehingga RM1.0 juta BFR  + 0.0% (bersih selepas 2.0% subsidi daripada Kerajaan)
Untuk jumlah pembiayaan melebihi RM1.0 juta BFR + 2.0% p.a (tanpa 2% subsidi daripada Kerajaan)

 

Cagaran

 • Sehingga 80% jaminan oleh Skim Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP).
 • Jaminan bersesama dan berasingan

Brosure & Lembaran Maklumat Produk

 

Applying for business financing is now easier with MySMEBank online application

APPLY NOW