MySMELady subBM

 

MySMELady adalah sebuah program pembiayaan perniagaan khusus untuk usahawan wanita untuk keperluan pemilikan aset dan modal kerja .

Tujuan

 • Pemilikan aset (loji/jentera/peralatan)
 • Modal Kerja

Kelayakan

 • Memenuhi definisi PKS
 • ≥51 pemilikan ekuiti oleh wanita ATAU Ketua Pegawai Eksekutif/Pengarah Urusan adalah wanita dan memiliki sekurang-kurangnya 10% pemilikan ekuiti.
 • Perniagaan diuruskan sendiri oleh pemilik.
 • Tujuan pembiayaan dan aktiviti perniagaan hendaklah mematuhi prinsip syariah.
 • Syarikat berdaftar dengan SSM atau pihak berkuasa/pejabat daerah atau badan berkanun professional.
 • Syarikat telah beroperasi sekurang-kurangnya setahun. 
 • Memenuhi kelayakan skim jaminan SJPP

Konsep Pembiayaan

 • ​Pembiayaan Berjangka-i Komoditi Murabahah

Margin Pembiayaan

Pemilikan Aset Sehingga 80%
Modal Kerja Sehingga 100%

Had Pembiayaan

Minimum RM500,000
Maksimum RM3,000,000

Tempoh Pembiayaan

 • Sehingga 5 tahun

Kadar Keuntungan

Pembiayaan sehingga RM1.0 juta 

KPA + 0.0% (selepas subsidi 2.0% oleh Kerajaan)

Pembiayaan melebihi RM1.0 juta

KPA + 2.0% setahun (tanpa subsidi 2% oleh Kerajaan)

Cagaran

 • Sehingga 80% jaminan oleh Skim Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP).
 • Jaminan bersesama dan berasingan

Muat Turun

PDS icon 01  Maklumat Lembaran Produk  

 

TAWARAN KAMI

MySMEBina

MySMEBina

MySMEBina is a financing programme for construction and infrastructure projects awarded by Federal Government, State Government, Government Link Companies (GLCs) and its subsidiaries.
Read More

MySMEBekal

MySMEBekal

MySMEBekal is a complete short term financing programme to supply or maintain the contract awarded by Federal Government, State Government, Government Agencies, Government Link Companies (GLC) and its subsidiaries.
Read More
Supplementary Renewed Facility <br />(i-SURF)

Supplementary Renewed Facility
(i-SURF)

i-SURF is an automatic additional financing of working capital for SME Bank’s existing customers who have collateral of property and / or Sijil Pelaburan Am Mudharabah/ Fixed Deposit charged/ pledged to the bank and have shown good repayment records.
Read More
i-Pembiayaan Premis Perniagaan

i-Pembiayaan Premis Perniagaan

With i-3P, you can purchase or refinance business premises and at the same time secure working capital for your business growth.
Read More