i surf banner

Small Business Financing (SBF) adalah sebuah program pembiayaan untuk membantu meningkatkan kebolehpasaran produk PKS dan untuk mengembangkan perniagaan daripada Mikro kepada Kecil.

Tujuan

 • ​Modal Kerja

Kelayakan

 • Pemohon adalah berstatus Syarikat Perusahaan Mikro: 
  • Pegangan saham syarikat hendaklah minimum 51% dimiliki oleh Bumiputera.
  • Ketua Pegawai Eksekutif/Pengarah Urusan mestilah Bumiputera.
  • Pihak pengurusan majoriti terdiri daripada Bumiputera
 • Perniagaan diuruskan sendiri oleh pemilik
 • Syarikat ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 2016 dan berdaftar di bawah Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001.
 • Syarikat telah beroperasi sekurang-kurangnya selama dua (2) tahun dan mencatatkan keuntungan pada tahun terkini.
 • Perolehan minimum adalah sebanyak RM150,000
 • Tidak mempunyai sebarang rekod kurang memuaskan dengan mana-mana Institusi Kewangan

Kemudahan

 • Pembiayaan Berjangka-i Komoditi Murabahah
 • Pembiayaan Modal Kerja Berputar-i Komoditi Murabahah

Margin Pembiayaan

 • ​Sehingga 100%

Had Pembiayaan

 • Minimum : RM100,000
 • Maksimum : RM750,000

Tempoh Pembiayaan

 • Sehingga 7 tahun

Kadar Pembiayaan

 • 7.5% setahun

Cagaran

 • 5% cagaran tunai
 • Dana Terikat
 • Joint and several or personal guarantees of directors/shareholders

Muat Turun Small Business Financing (SBF)

Small Business Financing (SBF) Brochure
 PDS icon 01

Lembaran Maklumat Produk

 

TAWARAN KAMI

MySMEBina

MySMEBina

MySMEBina is a financing programme for construction and infrastructure projects awarded by Federal Government, State Government, Government Link Companies (GLCs) and its subsidiaries.
Read More

MySMEBekal

MySMEBekal

MySMEBekal is a complete short term financing programme to supply or maintain the contract awarded by Federal Government, State Government, Government Agencies, Government Link Companies (GLC) and its subsidiaries.
Read More
Supplementary Renewed Facility <br />(i-SURF)

Supplementary Renewed Facility
(i-SURF)

i-SURF is an automatic additional financing of working capital for SME Bank’s existing customers who have collateral of property and / or Sijil Pelaburan Am Mudharabah/ Fixed Deposit charged/ pledged to the bank and have shown good repayment records.
Read More
i-Pembiayaan Premis Perniagaan

i-Pembiayaan Premis Perniagaan

With i-3P, you can purchase or refinance business premises and at the same time secure working capital for your business growth.
Read More
Hubungi Kami:
Menara SME Bank,
Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur

Tel: +603 2603 7700