SME Bank

Tabung Khas Pelancongan 3 (SFT3) ialah program pembiayaan untuk menyokong usaha kerajaan untuk mengembangkan industri pelancongan dikalangan PKS seterusnya menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.

Kelayakan

 • Berdaftar di bawah Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001 atau Akta Koperasi 1993 (Pindaan 2007).
 • Memenuhi definisi Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS).
 • Syarikat telah beroperasi sekurang-kurangnya selama 2 tahun.
 • Sekurang-kurangnya 51% saham syarikat dimiliki oleh warganegara Malaysia.
 • Projek termasuk inap desa atau kraftangan perlu berdaftar dengan Kementerian Pelancongan, Seni & Budaya Malaysia atau disokong oleh Jawatankuasa Pinjaman Tabung Pelancongan (JKPTP).
 • Lokasi projek di dalam Malaysia.

Konsep Pembiayaan

 • Pembiayaan Berjangka-i Komoditi Murabahah
 • Pembiayaan Modal Kerja Berputar-i Komoditi Murabahah
 • Jaminan Bank Kafalah

Had Pembiayaan

Pembiayaan akan ditentukan oleh kos projek dan kedudukan aliran tunai syarikat. Had pembiayaan akan ditentukan oleh pihak Bank dan tertakluk kepada Had Pelanggan Tunggal (Single Customer Limit).

Tempoh Pembiayaan

 • Sehingga 20 tahun termasuk tempoh pernafasan sehingga 3 tahun.

Kadar Keuntungan

 • Dari KPA - 1.0% setahun sehingga KPA + 0.5% setahun

  Nota : Kadar Pembiayaan Asas (KPA) semasa adalah 6.85% p.a.

Ciri-Ciri Projek

Keutamaan akan diberikan kepada projek seperti berikut:

 • Projek pelancongan yang dipromosikan oleh Kerajaan.
 • Membina, menaiktaraf atau mengubahsuai bangunan pelancongan atau bersejarah.
 • Perkhidmatan pengangkutan berasaskan pelancongan
 • Resort & infrastruktur pelancongan.
 • Pembuatan atau pembekalan produk atau perkhidmatan yang berasaskan pelancongan.
 • Modal kerja untuk aktiviti pelancongan.
 • Projek-projek lain berasaskan pelancongan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan.

Muat Turun

Special Fund for Tourism (SFT 3)

Lembaran Maklumat Produk

TAWARAN KAMI

MySMEBina

MySMEBina

MySMEBina is a financing programme for construction and infrastructure projects awarded by Federal Government, State Government, Government Link Companies (GLCs) and its subsidiaries.
Read More

MySMEBekal

MySMEBekal

MySMEBekal is a complete short term financing programme to supply or maintain the contract awarded by Federal Government, State Government, Government Agencies, Government Link Companies (GLC) and its subsidiaries.
Read More
Supplementary Renewed Facility <br />(i-SURF)

Supplementary Renewed Facility
(i-SURF)

i-SURF is an automatic additional financing of working capital for SME Bank’s existing customers who have collateral of property and / or Sijil Pelaburan Am Mudharabah/ Fixed Deposit charged/ pledged to the bank and have shown good repayment records.
Read More
i-Pembiayaan Premis Perniagaan

i-Pembiayaan Premis Perniagaan

With i-3P, you can purchase or refinance business premises and at the same time secure working capital for your business growth.
Read More