SFP

Subordinated Financing Programme (SFP) adalah sebuah program kerjasama dengan TERAJU untuk memberi pembiayaan kepada syarikat-syarikat Bumiputera untuk membiayai kos projek atau loji/perkakasan.

Tujuan

  • Untuk pembiayaan loji, perkakasan & peralatan.

Kelayakan

  • Pegangan saham oleh Bumiputera di dalam syarikat adalah sekurang-kurangnya 51%.
  • Ketua Pegawai Eksekutif/Pengarah Urusan atau pengurusan kanan adalah Bumiputera.
  • Nilai pelaburan syarikat di dalam projek hendaklah 5% atau lebih daripada jumlah pembiayaan yang dipohon.

Konsep Pembiayaan

  • Pembiayaan Berjangka-i Komoditi Murabahah (CMTF-i)

 

Margin Pembiayaan

Pembiayaan Utama Sehingga 65% daripada kos pembelian atau projek.
Pembiayaan Subordinat Sehingga 30% atau RM3 juta daripada kos pembelian atau projek.

 

Had Pembiayaan

Pembiayaan Utama Up to Single Customer Limit
Pembiayaan Subordinat Sehingga RM3.0 juta

 

Tempoh Pembiayaan

Pembiayaan Utama Sehingga 10 tahun.
Pembiayaan Subordinat Sehingga 3 tahun*

*Nota : Bermula setelah Pembiayaan Utama diselesaikan

Kadar Keuntungan

Pembiayaan Utama Dari KPA + 0.0 setahun sehingga KPA + 2.5 setahun
Pembiayaan Subordinat 2.0% setahun.

 

Cagaran

Pembiayaan Utama Caj ke atas aset yang hendak dibiayai.
Pembiayaan Subordinat Caj berikutnya ke atas aset yang hendak dibiayai.

Muat Turun Subordinated Financing Programme (SFP)

Subordinated Financing Programme Brochure
 PDS icon 01

Product Disclosure Sheet

 

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Pusat Enterpris Kami yang berdekatan. Anda juga boleh membuat janji temu dengan pegawai kami secara atas talian.

Cawangan Kami

Applying for business financing is now easier with MySMEBank online application

APPLY NOW