SME Bank

Industri pelancongan merupakan di antara penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi negara. Pembiayaan Pelancongan PENJANA (PENJANA Tourism Financing, PTF) diperkenalkan sebagai sebahagian daripada usaha Kerajaan untuk membantu sektor pelancongan. PTF bertujuan untuk menyokong perusahaan kecil dan sederhana (PKS) Malaysia dalam sektor pelancongan, melalui usaha mengekalkan keupayaan mereka dan membantu mereka membuat penyesuaian dan terus berdaya saing selepas negara pulih daripada COVID-19. Rebut peluang ini untuk mendapatkan pembiayaan tanpa cagaran bagi melestarikan perniagaan anda melalui PTF.

Tujuan
 • Modal kerja dan/atau
 • Perbelanjaan modal
Kelayakan
 • PKS Malaysia dalam sektor pelancongan teras dan sektor berkaitan pelancongan yang sama ada:
  • PKS menurut takrifan SME Corp Malaysia; atau
  • PKS yang dilesenkan oleh / berdaftar dengan MOTAC.
 • Sektor yang layak:
  • Pelancongan teras:
   • Premis penginapan pelancongan (cth. hotel bajet, inap desa berdaftar, chalet dan rumah peranginan);
   • Agensi pelancongan dan operator pelancongan; dan
   • Pengangkutan untuk pelancong (cth. operator bas, bot dan kereta sewa).
  • Sektor berkaitan pelancongan::
   • Pelancongan perubatan
   • Ekosistem Mesyuarat, Insentif, Persidangan, Pameran (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions (MICE);
   • Perniagaan perkhidmatan kewangan – untuk pengendali pertukaran wang yang berurusan terutamanya dengan pelancong ke dalam dan ke luar negeri; dan
   • Perniagaan runcit, rekreasi dan kesihatan berkaitan pelancongan yang boleh membuktikan pergantungan mereka yang besar terhadap pelancong.
 • Penerima Kemudahan Bantuan Khas (Special Relief Facility, SRF) dan / atau Pembiayaan PKS PENJANA (PENJANA SME Financing, PSF) tidak layak untuk memohon PTF
Konsep Pembiayaan
 • Pembiayaan Berjangka-i Komoditi Murabahah (CMTF-i)
 • Cash Line-i
Had Pembiayaan
 • Sehingga RM300,000 setiap PKS
Tempoh Pembiayaan
 • Sehingga 7 tahun termasuk 6 bulan moratorium.
Kadar Keuntungan
 • 3.5%setahun (termasuk yuran jaminan)
Brosur & Lembaran Maklumat Produk

 

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di talian 03-2603 7700