SME Bank

Kod Tatacara Vendor menetapkan satu set piawaian bagi perniagaan dan amalan etika, dan tingkah laku profesional yang diharapkan daripada semua vendor/kontraktor/pembekal perkhidmatan yang bekerja dengan Kumpulan SME Bank.

Muat Turun

Muat Turun Borang Deklarasi Kod Tatacara Vendor